Saturday, January 22, 2011

बोलले डोळे तुझे अन सार मी जाणून गेलो

मी तुझ्या मौनात माझे उत्तरे शोधून गेलो
बोलले डोळे तुझे अन सार मी जाणून गेलो

बावल्या प्रश्नास होती , गोड ओठांची अपेक्षा
मी तुझ्या डोळ्यात सारी अक्षरे वाचून गेलो

माझियासाठी पुरेशी आठवांची हि शिदोरी
हुंदके देऊन आलो , ह्रदय मी ठेवून  गेलो

कंठ होता दाटलेला , शब्द काहीही फुटेना
वाटला माझा अचंबा , मी कसा गाऊन गेलो

हक्क घेण्याचा तुला अन फक्त देणे काम माझे
मी तुझ्या वाचून नाही , हा तुझा होऊन गेलो .

मोहिनी तव लोचनांची काय सांगावी तुला मी ?
पापण्यांच्या आत तुझिया , मीच सामावून गेलो .

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...