Wednesday, May 8, 2013

प्रत्येक विचार ऐक, प्रत्येक स्वप्न बघ

कुण्या मुलीवर प्रेम करण्यासाठी

तिला समजून घेण्यासाठी


तू तिला खोलवर आतून ओळखून घेतलं पाहिजेस


प्रत्येक विचार ऐक, प्रत्येक स्वप्न बघ
आणि तिला पंख दे जेव्हा तिला उडावसं वाटेल
आणि तेव्हा जेव्हा तू स्वतःला तिच्या बहुपाशातून निसटू शकणार नाहीस असं वाटेल
तेव्हा तू समजून घे की तू त्या मुलीवर खरंच प्रेम केलंयस

जेव्हा तू कुण्या मुलीवर प्रेम करशील तेव्हा तिला सांग की तू खरंच हवी आहेस
जेव्हा तू कुण्या मुलीवर प्रेम करशील तेव्हा तिला सांग की तू खरंच एकमेव आहेस
कारण तिला कुणीतरी हे सांगायची गरज आहे की ते शेवटपर्यंत टिकणार आहे
तर मला खरं सांग की तू कधी खरं खरं कुण्या मुलीवर प्रेम केलंयस का

कुण्या मुलीवर खरं प्रेम करण्यासाठी, तिनं तुझा हात पकडू दे


आणि तेव्हा तुला समजेन की तिला कसला स्पर्श हवाय
तू तिला श्वासातून जाणून घेतलं पाहिजे, तिची पारख केली पाहिजे
आणि तेव्हा ती तुला तुझ्या रक्तात जाणवेल
आणि जेव्हा तुझी न जन्मलेली मुलं तिच्या डोळ्यात दिसतील
तेव्हा तू समजून घे की तू त्या मुलीवर खरंच प्रेम केलंयस

जेव्हा तू कुण्या मुलीवर प्रेम करशील तेव्हा तिला सांग की तू खरंच हवी आहेस
जेव्हा तू कुण्या मुलीवर प्रेम करशील तेव्हा तिला सांग की तू खरंच एकमेव आहेस
कारण तिला कुणीतरी हे सांगायची गरज आहे की तू तिच्याबरोबर नेहमीच राहशील
तर मला खरं सांग की तू कधी खरं खरं कुण्या मुलीवर प्रेम केलंयस का

तू तिला थोडा विश्वास दिला पाहिजेस, तिला बाहुपाशात घेतली पाहिजे
एक छोटीशी कोमल अपेक्षा - तू तिला योग्य वागणूक दिली पाहिजेस
मग ती तुझ्यासाठीच असेन, तुझी चांगली काळजी घेईन
आणि मग हो :) , तू त्या मुलीवर खरंच प्रेम केलंयस

आणि तेव्हा तू स्वतःला तिच्या बहुपाशातून निसटू शकणार नाहीस असं वाटेल
तेव्हा तू समजून घे की तू त्या मुलीवर खरंच प्रेम केलंयस
जेव्हा तू कुण्या मुलीवर प्रेम करशील तेव्हा तिला सांग की तू खरंच हवी आहेस
जेव्हा तू कुण्या मुलीवर प्रेम करशील तेव्हा तिला सांग की तू खरंच एकमेव आहेस
कारण तिला कुणीतरी हे सांगायची गरज आहे की हे प्रेम शेवटपर्यंत टिकणार आहे

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...