Wednesday, May 8, 2013

बस झाले आता अन्याय सहन करणे …

बस झाले आता अन्याय सहन करणे … 
आता सत्यया साठी लढ्याचे  
स्वतच्या आत्मशक्ती साठी लढ्याचे 
जे सर्व संपले आहे ते सर्व मिळवण्यासाठी लढ्याचे
परमार्थ आणि संसार देहप्रपंच  मिळवण्यासाठी … 

सत्याचाच विजय होतो हे दाखवायचे आहे 
एक इतिहास घडव्याचा आहे … 

मुर्खाशी वाद घालून काहीही मिळत नाही 
तो मूर्ख आपल्याला त्या पातळीवर आणून सोडतो 

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...