Monday, September 28, 2009

काय झाला गुन्हा ते तरी सांग मला

अबोला तुझा सखे
छळतो ह्या सख्याला
दुरावा हा असा
सलतो माझ्या मनाला

काय झाला गुन्हा
ते तरी सांग मला
माझ्या पासून दूर राहून
चैन पडेल का ग तुला..?

जीवाभावाच्या सख्यावर
असे कुणी रुसते का..?
ओठांवर हसू तुझ्या
माझ्या शिवाय असते का..?

माझे काही चुकले असेल
तर सजा देऊ शकतेस..
रागावून असे सख्यावर
सखे तू राहू शकतेस...?

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...