Monday, September 28, 2009

आपल्याही जवाल आसवे कुणीतरी .......

प्रत्येक श्वासगानिक तिची आठवां येते
याला प्रेम नाहीतर के म्हानायाचा?

रात्रि स्वप्ना तुझी दिवस तुझेच विचार
प्रिये, कुणी इतका का कुणाला सतावाय्चा?

निरखावे तुला डोळ्यानी आणि ह्रदय जखमी व्हावे
म्हणजे गुन्हा करावा कुणी आणि दुख भोगावे दुसर्याने

आता तुझ्या प्रीतिचा मार्ग माझ्याकडून सुटणार नहीं
भले देवही साद घलो आकाशातून

मृत्यु ही आला कव्तालिन चतिशी प्रेमाने
कारन..........
कधीची इच्छा होती मनात
आपल्याही जवाल आसवे कुणीतरी .......

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...