Monday, September 28, 2009

ते नाव तुझाच आहे

ओठांवर जे अहोरात्र असता माझ्या
ते नाव तुझाच आहे
एवढाच कशाला.......
माझी सकल आणि सायंकाल ही तूच आहेस

लैला-मजनू च्या जगण्याचा होता जो हेतु
त्याच प्रेमाचा एक मधुर सन्देश तू आहेस

जे प्राप्त झाल्यावर कशाचीच इच्छा उरली नाहि
असे इश्वरी वरदान तू आहेस

पण गम्मत बाघ
जिच्यासाठी झालो मी बदनाम सार्या जगात
तिने कधी माझी विचारपूस तरी केलि आहे?

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...