Thursday, July 28, 2011

भेटीचा हर्ष...

छान एका बागेत भेटण्याचे ठरले.
मी उशीरा आल्याने तिने दुरूनच पाहता
नाक मुरडले.
जीन्स,टी-शर्ट नेहमी घालणारी ती
आज चक्क सलवार घालून आली होती
बघून तिला मनात माझ्या प्रेमाची बासरी वाजत होती
अरे वा! तुमचे वाहन आज वेळेवर आले
तू कुठे गेला होतास?रागातच तिचे विचारणे
आल्या आल्या प्रश्न काय विचारते तूर्तास
कुठे काय? तुलाच आलो भेटण्यास
चल बसुया आत
भलताच दिसतोय वेगात
तिने मुद्दाम तिची ओढणी माझ्या
डोळ्यावर भिरकावत विचारले......
तुला दिसत नाही आज काही वेगळेपण?
हो जरा जास्तच रमणीय आहे वातावरण
असा कसा रे तू अनरोमांटिक
अगं बाजूच्या बाकावर बसलेली मुलगी आहे फंटास्टिक
रागाने उठून गेली ती तरातरा
मीही तिच्या मागे गेलो भराभरा
हातात घेउनी तिचा हात
म्हणालो खूप सुंदर दिसतेय तू आज
कसला चढलाय तुझ्या रुपाला साज
बदललेला दिसतोय तुझा मिजाझ......
आवडते मला तुझे रागावणे
काहीतरी नवीन सांग हे तर रोजचेच रडगाणे
नवं काही करायला गेलं तर तुझे नेहमीचेच बहाणे
देशील का मला माझे हवे ते मागणे
काय हवं आहे तुम्हाला मि.शहाणे
मला हवे आहे तुझ्या ओठांचे तराणे
गायचेय आज तुझ्या हृदयातील गाणे
हवा आहे तुझा मखमली स्पर्श
वातावरणात बहरू दे अपुल्या भेटीचा हर्ष
लाजलाजूनी चूर होऊन ती दूर पळाली
तिच्या लाजण्याने मला नवी चाहूल मिळाली
चटकन तिच्या गालावर लाजेची खळी खुलली
रुसलेली माझी सखी प्रीतीच्या गुलाबाने पुन्हा फुलली

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...