Friday, September 28, 2012

माझ्या प्रेम कहाणीचा सुखद अंत करायला जमलेच नाही .....!!

जमलंच नाही ....!!
तूला  सांगायला
तू  जवळ असताना  जमलंच    नाही
नजरांनि  नजरांशी  बोलायला ...
प्रेमाच्या  सरीत  थोडावेळ भिजायला

जमलंच नाही  तुझ्या  डोळ्यांमध्ये पाहायला 
पाहायचो  चोरून  कधी तू  तर कधी मी
खरच  हिम्मत  झालीच  नाही हात धरण्याचा 
प्रेम खूप  आहे  तुझ्यावर
मला मिठीत घे ना बोलायला

जमलंच नाही  ....!!

आजवर एकांतात जगलो
वाटलं  तुझी  साथ  मिळावी
पण  नेमके तुझे  लग्न ठरले
जमलंच नाही रे शेवट पर्यंत
माझे  हे प्रेम सांगायला...

माझ्या प्रेम कहाणीचा सुखद अंत करायला
जमलेच नाही .....!!  

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...