Saturday, September 29, 2012

आधी नाही म्हणायचं आणि दुसऱ्यांना दुखवायचं...

आधी नाही म्हणायचं आणि दुसऱ्यांना दुखवायचं...
मग स्वतालाच त्रास सहन करून परत त्यांना खुश करण्यासाठी होय म्हणायचं...
सदैव दुसरयाचाच विचार करायचं, आपल्याला किती ताप झाला तरी चेहरा नेहमी हसरा ठेवायचा प्रयत्न करायचं...
माझे हे असंच असायचं......

लोक नेहमी म्हणतात तू हा असाच राहणार तुझ्यात कधी बदल नाही होणार, यावर  मी फक्त हसायचं...
जरी हसायचा तरी मनात काय आहे हे फक्त माझा मलाच ठाऊक  असायचं...
बोललो तर पुन्हा कोणीतरी नाराज होईल म्हणून गप्पच बसायचं...
माझे हे असंच असायचं......

मी नेहमी दुसऱ्या साठी झटतो हेच एक सुखद मोल लक्षात आणायचं, काही म्हणो जग आपण हे काम अविरत चालू ठेवायचं...
घरातील काही म्हणोत पहिल्यांदा दुसऱ्यासाठी जगायचं मग घरच्यांचा  विचार करायचं...
माझे हे असंच असायचं......

दुसऱ्यांना जगवले पण स्वत आणि कुटुंबाकडे लक्ष कुठे दिले हे कधी कधी लक्षात यायचं...
पण कोणीतरी हात सैल सोडावेत मग आपण का नाही म्हणून पुन्हा अविरत राबायचं...
हाहा  म्हणता आयुष्य असाच सारायचा दुसऱ्यासाठी राबता राबता एक दिवस दुसरयासाठीच मरायचं ..

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...