Saturday, September 29, 2012

आता तरी नजरेस पड शेवटच्या श्वासाला ...

कशी  समजूत घालू माझ्या वेड्या मनाला 
तू नाही आता जवळ सांगू कुणाला 
  
दिवसातून कितेकदा पाहतो तपासून मोबाइला 
नाही येणार तुझा आता फोन सांगणा माझ्या वेड्या मनाला 

कसे विसरावे गोडवा  तुझ्या मिठीतला 
अजूनही तुझी  आस माझ्या वेड्या मनाला 

तुझे ते गोजिरवाणे हसणे आठवे माझ्या वेड्या मनाला 
मी मात्र विसरलो आता गालातल्या गालात हसण्याला 

आस तुझ्या प्रीतीची  लागली आता जीवाला 
अजून किती घायाळ करी माझ्या वेड्या मनाला 
  
अजूनही नाही पटले तुझे जाने  माझ्या वेड्या मनाला 
कधीतरी दिसशील माझ्या आतुरलेल्या नजरेला 
  
का नाही कळले माझ्या वेड्या मनाला 
नाही काही  उरले आता मला गमवायला 

जीव झाला वेडापिसा तुला एकदा पाहायला 
काहीच कसे काळे ना माझ्या वेड्या मनाला 
  
तुजीच आस लागली माझ्या वेड्या मनाला 
आता तरी नजरेस पड शेवटच्या श्वासाला 

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...