Saturday, September 29, 2012

कुठे तुला दिसतो

आज पौर्णिमेच्या रात्रीत
जा जरा चांदण्यात जा
बघ त्या पांढऱ्याशुभ्र रंगात
मी कुठे तुला दिसतो का

ह्या मोहक रात्रीत
जा जरा काजव्याच्या संगतीन जा
बघ त्या लुकलुकत्या आठवणीत
मी कुठे तुला दिसतो का

ह्या बहरलेल्या रात्रीत
जा जरा सुवाषिक बागेत जा
बघ त्या दरवळेल्या गंधात
मी कुठे तुला दिसतो का

ह्या सुंदर स्वप्नाच्या रात्रीत
जा जरा कल्पनेच्या सागरात जा
बघ त्या परीकथेच्या राजकुमारात
मी कुठे तुला दिसतो का

ह्या निर्मळ चंदेरी रात्रीत
जा जरा तुझ्या मनात जा
बघ ह्रदयाच्या काना-कोपऱ्यात
मी कुठे तुला दिसतो का 

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...