Saturday, September 29, 2012

माझ्या मनातले कुणाला तरी सांगायचंय ....,

 माझ्या मनातले कुणाला तरी सांगायचंय  ....,

मला पण  i lv u म्हणायचं....
कुणाला तरी आठवणीत साठवायचं ...
प्रेमाचे  msg पाठवायचेत ...
मला पण रात्र रात्र बोलायचं
 माझ्या मनातले कुणाला तरी सांगायचंय  ....,

कधी ग येणार तू जीवनात माझ्या..

माझे पण तुझ्यावर प्रेम आहे... असे सांगायचं  ..
तुझा राग आलाय करत उगाच भांडायचं 
तू  जवळ नसताना  आठवणीत झुरायचं  ..
" माझी सानुली " म्हणून तुला मनवायच ..

खूप स्वप्न बांधली उराशी
हव्या नाजूक भावना तुझ्या
श्वास श्वास मोजतो आहे
कधी ग येणार तू जीवनात माझ्या.

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...