Sunday, May 10, 2009

मराठी

मराठी विश्व" स्वप्न सत्य होऊ दे .......
युवकांच्या शक्तीतुनी, सृजनांचा युक्तीतुनी,
जिद्दीच्या वृत्तीतुनी, ध्येय गाठू दे .......
अनुशासन रक्तातुनी, हिम्मत बलदंडातुनी,
चैतन्या श्वासातुनी, सतत वाहू दे..........
सामाजिक भान आणि, बंधुभाव मनी रुजवुनी,
सत्त्याची कास धरुनी, स्थैर्य येऊ दे..........
"मराठी विश्व" स्वप्न सत्य होऊ दे .............


वाघाच्या जबड्यात घालुनी हात
मोजिते दात जात ही आमुची
पहा चाळुनी पाने पाने
आमुच्या इतिहासाची

पुरुष काय पण स्त्रिया ही लढल्या परंपरा ही आमुची
तुम्हा काय ठाऊक ती लढली मर्दानी झाशीची
दाभाड्याची उमा ती लढली चन्नमा चित्तुरची
पहा चाळुनी पाने पाने आमुच्या इतिहासाची


जिवंत वीर तर लढले लढले नवल ते काय घडले
धडवेगळे शिर झाल्यावर धड ते अवघे लढले
मुरारबाजी म्हणती त्याला अमर कथा ही त्याची
पहा चाळुनी पाने पाने आमुच्या इतिहासाची

वंशज आम्ही रामकृष्ण अन् गुरु गोविंदसिंगाचे
तसेच आमुच्या शिवबाचे अन् प्रताप रणा याचे
आम्हा बरोबर लढण्या नसेल व्यली माय कुणाची
पहा चाळुनी पाने पाने आमुच्या इतिहासाची

दुष्ट हेतुने आल जरी तू गिळण्या हिंदुस्थान
तुम्हालाच तो गिळेल तुम

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...