Monday, May 11, 2009

प्रतिप्रसव.

प्रतिप्रसव.
----------------

पुन्हा पुम्हा मी हरवीत जावे,
पुन्हा पुन्हा तू जवळी यावे;
सात सुरांच्या संगीत राजा
सांग असे का सदा घडावे ?

तुझ्या विना जीव रमे न कोठे,
तरी विजनी का भरकट व्हावी ?
श्वासांमध्ये गंध तुझा, तरी
जाणीव असता नेणीव व्हावी ?

कळते, वळते, ना आकळते,
हसते, रूसते, मी ओघळते;
सात सुरांच्या संगीत राजा,
साद ऐकता धावत येते !

झुलव मला तू, भुलव मला तू,
स्वप्‍न-जागृती हसव मला तू;
जन्‍मजन्‍मीच्या नात्यामध्ये
असाच निशीदिन फ़ुलव मला तू ....

आणि अचानक एका जन्‍मी
दिव्य तेजसी बुडव मला तू;
नको कुशंका, तिमिर-ओढणी,
अद्वैतातच लपव मला तू !!

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...