Thursday, August 12, 2010

दुनियेच्या बाजारात.... आयुष्य

या दुनियेच्या बाजारात
हसायचे राहुनच गेले
मागण्यात  आयुष्य  सारे
पद्पथावर हरवून गेले
              पाहत आयुष्याची ही
              तिथेच झाली
             अपेक्षेच्या पदरी
सदा
             उपेक्षाच आली
आयुष्य सांधताना  सारे
साखरे परी विरघलूंन गेले
हे दू:ख आसवाचे होते
पापन्याताच  ते बंदिस्त झाले
             आयुष सारे मी ओंजलित भरताना
             सूखे अलगद गलुन गेली
             दू:खाच्या थेम्बानिच
             आयुष्याला साथ दिली
चालताना पुढे आता
परतीचे ठसे हरवले
ह्रुदयाचे  हे  गीत गायाचे
सारे अपुरेच राहिले
               या बाजारात मानुस जोडताना
               माझे सारे मानुसपन हरवून गेले

- मनोज गोबे

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...