Saturday, August 14, 2010

गेली कुठे ?

पाहण्या ग तुला , पापणी ही मिटे
नयन हे उघडताच, सांग गेली कुठे ?

दोन डोळ्यातली, दोन ओठान्तली

दोन श्वासातली, प्रीत गेली कुठे ?

आज का वाटतो कृष्ण हा एकटा

राधिका सांग तू आज गेली कुठे ?

मी जिला स्पर्शिले , उपवनी बहरली

रातरानी अशी , सांग गेली कुठे?

स्वप्न जे कालचे आज मी पाहतो

कालची शर्वरी , सांग गेली कुठे ?

दूर वाटेवरी, मी तुला पाहिले

वाट ती वेगली, सांग गेली कुठे

दूर तू,  दूर मी,  दूर एकांत हा
!
सोडुनी या नभी, विज गेली कुठे ?

का "हरी" रे,  अशी रित प्रेमातली ?

छेडूनी  तार
ती सांग गेली कुठे ?

- मनोज गोबे

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...