Saturday, April 4, 2009

मैत्रीण

एक मैत्रीण अशी हवी.
एक मैत्रीण अशी हवी.

जरी न बघता पुढे गेलो तरी
मागुन आवज देणारी.

आपल्यासाठी हसणारी
वेळ आलिच तर अश्रु हि पुसणारी.

स्वताच्या घासातला घास
आठवाणीने काढुन ठेवनारी.

वेळ प्रसंगी आपल्या वेड्या मित्राची
समजुत हि काढणारी.

सगळ्यांच्या गोळक्यात आपणाला
सैरभैर शोधणारी.

आपल्या आठवणीने आपण
नसताना व्याकुळ होणारी.

खरच अशी एक तरी जिवा भावाची
मैत्रीण असावी आपणाला मित्र म्हणनारी

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...