Saturday, April 4, 2009

भेट

तू भेटली नसतिस तर.......
तू भेटली नसतिस तर.......
असाच उनगडत असतो मी
शोधत होतो इकडे तिकडे तुला
अजुन असाच तुझ्या शोधात असतो मी.....

एकटाच होतो....मित्र असून देखील
कोणी इतके नाही समजावले कधी
समजून घेतलेस मला तू नेहमी
वाद झाले कित्येकदा तरी न रागावलीस कधी

नेहमी दिलेस प्रोत्साहन....
दिलास मला मदतीचा हात
आत्ता नाही सोडणार हात तुझा
देईन तुला आयुष्यभर साथ......

ठाउक आहे दोघांना.....
की एक्मेकांशिवाय करमत नाही
आज मी सांगतो सर्वांना......
ती माझ्या सोबत आहे.....मागे नाही

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...