Saturday, April 4, 2009

मैत्री म्हनजे.....

मैत्री म्हनजे.....
मैत्री म्हनजे मैत्री म्हनजे मैत्री असते
तुझ्या मनातील विश्वास
अन माझ्या मनातील खात्री असते
भावना आनि अपेक्शामध्ये
आपल्याल पकदनारी कात्री असते

मैत्री म्हनजे मैत्री म्हनजे
एक अपूर्वाई असते
कधी काहिच न सान्गन्याचा हत्त
तर कधी सगल काही सान्गन्याची
घाई असते
जीवनाच्या वतेवरील
हिरवीगार वन्रई असते

मैत्री म्हनजे मैत्री म्हनजे
वेगलीच कहानि असते
रदताना हातातला रूमाल तर
हसताना दोल्यातील पानी असते
मित्र नसला कि जीवनात एक उनीव असते
कारन
नत्याच्या पलीकदील ती एक जानीव असते

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...