Saturday, April 4, 2009

आपलंही कुणी असावं

खांद्यावर डोकं ठेवून
तिला रडावंसं वाटावं .
काँलेजनंतर मागे थांबून
सोबत बसावंसं वाटावं .

ज्या स्वप्नांमधे माझ्या
सगळ्या रात्री जागतात .
त्या स्वप्नांमधे हरवून
तिलाही जागावंसं वाटावं .

माझे आसू पुसून तिनं
आमच्या सुखात हसावं .
कधीतरी वाटतं यार,
आपलंही कुणीतरी असावं..!

छोट्या छोट्या गोष्टींमधे
खोटं खोटं चिडावं .
पण, भेटीनंतर निघते म्हणताना
तिचं पाऊल अडावं .

बाकी सगळ्या जगाचा
पडेलच विसर तेव्हा ,
तिनं माझ्या प्रेमात
अगदी आकंठ बुडावं .

ह्या छोट्याश्या स्वप्नानं
एकदाच खरं व्हावं .
नेहमीच वाटतं यार,
आपलंही कुणी असावं

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...