Saturday, April 4, 2009

इशारा

पण इशारा कोण देणार..?

बोलायचे तर दोघंानाही आहे,

पण शब्द कोण देणार..?

भेटायचे तर दोघंानाही आहे,

पण वेळ कोण देणार..?

प्रेम तर व्यक्त करायचय दोघंानाही,

पण पहल कोण घेणार..?

स्पर्श तर दोघंानाही हवा आहे,

पण हींमत कोण देणार..?

तोडायचेत पाश बंधनाचे,

पण साथ कोण देणार..?

सोबत तर हवी आहे जन्माची,

……. तर दोघेही आहोत,
पण इशारा कोण देणार

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...