Saturday, April 4, 2009

Dream

उघड्या डोळ्यांनी आपण,
रंगवत असतो स्वप्न.
आपल्या हातात नसतं
कुठलं पडावं ते स्वप्न.

जागेपणी पाहिलेली स्वप्नें,
ही तर स्वप्नेच असतात.
गाढ झोपेतली स्वप्ने,
तरी कुठे खरी असतात?

रंगवतो आपण स्वप्नें,
मनाला रुचतिल तशी.

No comments:

Post a Comment

हर गडी बदल रही रूप जिन्दगी...